For Best view Please Download Mozilla or Google Chrome
X
Z02 - Divya Param Siddha Sangraha
Divya Param Siddha Sangraha is extremely powerful set of 54 rare, exotic and extremely powerful Shaligram Shilas. This Sangraha consists of following Shilas. 1. Matsya 2. Kurma 3. Varaha 4. Narsimha 5. Vaman 6. Parshuram 7. Ram 8. Krishna 9. Buddha 10. Kalki 11. Ananta 12. Anniruddha 13. Atul 14. Bhairav 15. Damodar 16. Devi 17. Dhanvantri 18. Dwarka 19. Garuda 20. Giri Govardhan 21. Hayagriva 22. Hiranyagarbha 23. Hrishikesha 24. Janardhana 25. Kailash Mansarovar 26. Kalp Vriksha 27. Surya 28. Keshav 29. Kamdhenu 30 Vasudeva 31. Krishna Paduka 32. Bhairav 33. Ladoo Gopal 34. Laxmi Kuber 35. Laxmi Narayan 36. Laxmi Shankh 37. Maha Laxmi 38. Maha Vishnu 39. Laxmi Narasimha 40. Purushottam 41. Padmanabha 42. Pradyumna 43. Radha Krishna 44. Radha Rani 45. Raja Rajeshwari 46.Vaikuntha 47. Govind 48. Santan Gopal 49. Sudershan 50. Shashidhar 51. Shivalinga 52. Ganesh 53. Shesh Naag 54. Chakradhari Maha Vishnu.
Auspicious Divya Param Siddha Shaligram Sangaraha-...
Donation Amount:
Rs 181250/-   2900 USD
Exotic Divya Param Siddha Sangaraha-EXDPS01
Donation Amount:
Rs 362500/-   5800 USD
Testimonial
Sri: Prabhu

We have received the shaligrams that you sent yesterday.Thanks a ton for gifting us such beautiful shaligrams. Everyone at our place were at awe with the Hayagriva shaligram. Once again thanks.
Click here for more Testimonials