Google has chosen Shaligram Shala ( shaligram.com) as the world's first 5 star rated Rudraksha supplying Company
CD DVD BooksCD DVD & Cassettes
Devi Mahatmyam MP 3-CDA012-1

Devi Mahatmyam MP 3-CDA012
CDA012
5 Ratings Write a Review
Weight:150.00gm
Quantity :


Rs 486/- $ 6 USD Product shown in the picture will be Sent.
Product Description
Click to Listen below text    
Contains : Durga Saptashloki, Saptasati Parayana Sankalpam, Shapoddhara Mantram,Utkeelana Mantram, Devyah Kavacham, Argalaa Stotram, Keelakam, Vaidikaratri Suktam, Tantrikam Ratri Suktam, Devi-Atharva Seersham, Navaarnava Vidhi, Saptasati Nyasaha, Prathamodhyayaha, Dvitiyodhyayaha, Tritiyodhyayaha, Chaturthodhyayaha, Panchamodhyayaha, Shashtodhyayaha, Saptamodhyayaha, Ashtamodhyayaha, Nishumbha Vadham, Narayani Stuthi, Devi Charita Mahatmyam, vara Pradhanam, Uttaranyasaha, Tantroktam Devi Suktam, Praadhanika Rahasyam, Moorti Rahasyam, Kshama Prarthana, Durga Suktam.
Related Products
All Right Reserved | Copyright © Shaligram Shala